Co to jest niebieska karta i jak ją założyć ?

Przemoc domowa to tabu, które bardzo wiele osób ukrywa, trzymając w tajemnicy ze wstydu i poczucia totalnej niemocy. Ponadto nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że są różne formy przemocy i jest nią nie tylko fizyczne bicie, ale też zastraszanie, gnębienie, wyzywanie czy izolowanie. Niebieska karta to dokument, który rozpoczyna procedurę pomocy osobie doświadczającej przemocy domowej. Czym jest niebieska karta? Jak ją założyć? Poniżej garść podpowiedzi i wskazówek dla osób, które chcą zgłosić przemoc w rodzinie.

Przemoc i niebieska karta
Przemoc i niebieska karta

Co to jest niebieska karta?

Niebieska karta to zarówno nazwa dokumentu, jak też procedury, która uruchamiana jest przez różne służby pomocowe po to, by wesprzeć osobę lub osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Gdy zgłosi się przemoc w rodzinie, jako osoba doświadczająca przemocy lub świadek, wypełniony dokument jest przekazywany do zespołu interdyscyplinarnego, który funkcjonuje w gminie. Następnie w ciągu kilku dni członkowie zespołu kontaktują się z osobą, która została wskazana jako sprawca przemocy. Ustalone zostaje spotkanie, podczas którego osoba stosująca przemoc zostaje zobowiązana do różnych działań, które mają na celu zmianę zachowania.

Jak założyć niebieską kartę?
Jak założyć niebieską kartę?

Jak założyć niebieską kartę?

Niebieską kartę mogą założyć przedstawiciele różnych instytucji, na przykład policji, oświaty, służby zdrowia. Przykładowo, jeżeli dziecko zgłasza przemoc, w szkole niebieską kartę możesz spisać psycholog lub pedagog szkolny. Można też zgłosić się na policję lub do pracownika socjalnego. Zgłaszając przemoc w rodzinie, nie można otrzymać odmowy spisania dokumentu. Podobnie jest w przypadku, gdy zgłaszamy przemoc jako świadkowie. Nie musimy mieć pewności, że w danej rodzinie rzeczywiście dochodzi do aktów przemocy. Wystarczy podejrzenie. Wyjaśnieniem całej procedury zajmują się członkowie zespołu interdyscyplinarnego, a dokładnie grupy roboczej, a zatem grona osób, które będą zajmowały się sprawą danej rodziny.

Odizolowanie od sprawcy
Odizolowanie od sprawcy

Odizolowanie od sprawcy

W zależności od natężenia przemocy oraz tego, czy jest to przemoc „zimna”, czy też „gorąca”, co jest fachowym określeniem stosowanym przez psychologów, podejmowane są różne kroki i działania. Czasami osoby doświadczające przemocy muszą być odizolowane od sprawcy i umieszczone w bezpiecznym miejscu. Niejednokrotnie sprawa zgłoszona jest do prokuratury, aby można było zdobyć sądowy zakaz zbliżania się.

Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie