Najniebezpieczniejsze zawody świata

Pod ziemią, w powietrzu, a może na morzu? Gdzie praca jest najniebezpieczniejsza? Które zawody narażają najbardziej zdrowie i życie? Zapylenie, wysokie lub niskie ciśnienie, nieokiełznane żywioły – wszystko to sprawia, że praca może być bardzo niebezpieczna! Sprawdźmy, które zawody uznawane są za najbardziej niebezpieczne!

Ranking najniebezpieczniejszych zawodów świata

Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, że rocznie w trakcie wykonywania pracy ginie ponad 2 miliony osób na świecie, a ponad 1,2 miliona zostaje rannych. Do najbardziej niebezpiecznych zawodów zalicza się zawód górnika, rybaka rybołówstwa morskiego czy pracownik na platformach wiertniczych. Statystyki pokazują, że rocznie na 100 000 rybaków ginie ok. 100. Biorąc pod uwagę, że bardzo często zawód rybaka morskiego wykonywany jest w krajach biedniejszych i nie zawsze jest rejestrowany, można spodziewać się, że śmiertelność jest znacznie wyższa.

Zawody potencjalnie niebezpieczne

rybak na łódce

Są także takie zawody, w których nie ginie rocznie wiele osób, jednak mimo wszystko są to zawody o bardzo wysokim stopniu potencjalnego niebezpieczeństwa. Bo w końcu, czy ktoś słyszał o śmierci płetwonurków w reaktorze atomowym? A jednak nie ma wielu chętnych do takiej właśnie pracy ze względu na duże niebezpieczeństwo. Niebezpiecznym zawodem jest także spawacz podwodny, gdzie do śmierci może dojść od porażenia prądem lub podczas podwodnego wybuchu. Do potencjalnie niebezpiecznych zawodów zaliczyć można również saperów oraz korespondentów wojennych.

Najniebezpieczniejsze zawody w Polsce

Jeżeli spojrzymy na raporty Głównego Urzędu Statystycznego, np. z roku 2022 okaże się, że prym w najniebezpieczniejszych zawodach wiedzie górnictwo. Poszkodowanych jest tam zdecydowanie najwięcej. Na drugim miejscu znajdują się zawody związane z dostawą wody, a więc praca w wodociągach, ściekach. Na 3 miejscu znajdują się zawody związane z opieką społeczną i zdrowotną. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę liczby bezwzględne, okaże się, że najwięcej wypadków wydarza się w przetwórstwie przemysłowym, handlu, naprawie samochodów.