Co to jest wolontariat, na czym polega i jakie są jego rodzaje?

Obecnie o wolontariacie słyszy się już od dziecka. Dzieci szkolne uczęszczające do podstawówki otrzymują wyraźny przekaz, który informuje o możliwości zdobycia dodatkowych punktów z zachowania za odbywanie wolontariatu. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wyższego szczebla. Im lepszą renomą szczyci się szkoła, tym większą ilość punktów trzeba uzyskać, aby liczyć na możliwość dostania się do niej.

wolontariat
wolontariat

Co to jest wolontariat ?

Jednak co to jest wolontariat w rzeczywistości wie niewiele osób. Prosto rzecz ujmując, wolontariat to bezinteresowna pomoc na rzecz innych osób, instytucji czy ogółu społeczeństwa. Należy jednak zaznaczyć, że pomoc oparta o stosunku rodzinne bądź przyjacielsko-koleżeńskie nie zalicza się w poczet działań wolontariatu. I chociaż formuła ta w zasadzie wyczerpuje definicję wolontariatu, to w rzeczywistości na jego temat mówić można o wiele więcej.

Na czym polega wolontariat? Jakie są rodzaje wolontariatu? Kim są osoby działające w ramach wolontariatu?

Kwestie związane z wolontariatem są uregulowane w sposób prawny. Czym jest wolontariat, jak powinien być wykonywany oraz kim jest osoba biorąca udział w wolontariacie to informacje zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponieważ wolontariat jest działalnością bezinteresowną, osoby pełniące wolontariat nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia ani nie przyjmują innych korzyści materialnych. Niemniej jednak dzięki pracy w ramach wolontariatu uczestnik może nabyć wiedzę związaną z wykonywaną pracą.

Osoby pełniące wolontariat nazywane są wolontariuszami. Wolontariusz posiada szereg praw oraz obowiązków, a wszystkie z nich wymienione zostały we wskazanej nieco wyżej ustawie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, iż wolontariat to nie odpoczynek i relaks tylko praca. W związku z powyższym wolontariusz ma obowiązek wykonywać powierzone mu zadania z należytą uwagą oraz starannością, a ponadto ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne, które spowodował.

Rodzaje wolontariatu
Rodzaje wolontariatu

Rodzaje wolontariatu

Wolontariusz może pełnić wolontariat w organizacjach pozarządowych, ale nie tylko. Istnieje również mnóstwo innych form wolontariatu jak wolontariat sportowy, hospicyjny, pracowniczy, seniorów, a nawet szkolny. W związku z postępem technologicznym i cyfryzacją większości instytucji, pojawiło się również pojęcie e-wolontariatu, czyli wykonywanie obowiązków zdalnie z domowego zacisza.

Przykłady wolontariatów

  • wolontariat sportowy
  • wolontariat hospicyjny
  • wolontariat pracowniczy
  • wolontariat seniorów
  • wolontariat szkolny