PORTRETY NADZIEI

Ponad 10 lat temu Sartore, który jest światowej klasy fotografem, rozpoczął realizację programu Photo Ark w swoim rodzinnym mieście Lincoln w stanie Nebraska. Do chwili obecnej później odwiedził z aparatem 40 krajów, aby stworzyć niecodzienne fotograficzne archiwum, w którym znajdą się portrety blisko 12 tys. gatunków ptaków, ryb, ssaków, gadów, płazów i bezkręgowców. Po zakończeniu projektu Photo Ark stanie się ważnym zapisem życia poszczególnych gatunków i argumentem podkreślającym znaczenie ich ochrony.

Dotychczas fotografowi udało się uchwycić w obiektywie przedstawicieli ponad 6 tys. gatunków. Sartore fotografuje zwierzęta duże i małe z równym zaangażowaniem i szacunkiem. Efektem jego pracy są piękne, kameralne i przykuwające uwagę portrety. „To, co robi na nas największe wrażenie, to kontakt wzrokowy, który budzi w nas współczucie i chęć pomocy” - podkreśla Sartore.

PROMUJEMY EDUKACJĘ
I KONKRETNE DZIAŁANIA

Photo Ark National Geographic to niezwykle skuteczne narzędzie w edukowaniu odbiorców małych i dużych na temat niezwykłej bioróżnorodności naszej planety, które wzmacnia także nasze więzi z jej dzikimi mieszkańcami. Przygotowane w ramach projektu materiały edukacyjne i plany zajęć mogą być wykorzystywane w szkołach. Część z nich jest pokazywana na specjalnych wystawach, w programach telewizyjnych, publikowana w książkach i artykułach w magazynie National Geographic lub wykorzystywana podczas wydarzeń organizowanych na całym świecie. Dzięki interaktywnym, cyfrowym doświadczeniom, użytkownicy mogą przeglądać zdjęcia z katalogu Photo Ark na naszej stronie, poznawać przedstawione w katalogu gatunki i wymieniać się informacjami na temat zagrożonych wyginięciem zwierząt w sieciach społecznościowych.

CHRONIMY DZIKIE GATUNKI
I EKOSYSTEMY

National Geographic podejmuje działania, by ratować zagrożone gatunki, których zdjęcia znajdą się w Photo Ark. Od 129 lat Towarzystwo National Geograpic inwestuje w odważnych ludzi i koncepcje mogące zmienić świat. Nasza Photo Ark kontynuuje te tradycje, wspierając nowatorskie projekty ochrony środowiska realizowane w terenie, których celem jest zminimalizowanie powstałych wskutek ludzkiej działalności zagrożeń dla dziko żyjących zwierząt, objęcie kluczowych siedlisk gatunkowych ochroną i wprowadzenie trwałych zmian.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź NatGeoPhotoArk.org.

FOTOGRAF NATIONAL GEOGRAPHIC
JOEL SARTORE

“CHCIAŁBYM, ŻEBY LUDZIE DBALI, KOCHALI,
ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZACZĘLI DZIAŁAĆ”

Założyciel projektu Photo Ark, oraz fotograf National Geographic, Joel Sartore odwiedził ponad 40 krajów podczas misji stworzenia archiwum fotograficznego dokumentującego globalną różnorodność biologiczną. Do tej pory skompletował portrety ponad 6 tysięcy gatunków zwierząt. Bez względu na ich rozmiar, każde ze stworzeń traktowane jest z taką samą dozą miłości i szacunku. Rezultat, to portrety, które są nie tylko oszałamiająco piękne, ale poruszające i zmuszające do zastanowienia nad losem zwierząt, których przyszłość leży tylko w naszych rękach.