Ochrona lwów, tygrysów, gepardów, lampartów i innych wielkich kotów na świecie

ROSNĄCY PROBLEM

Akcja National Geographic – Wielkie Koty, została zapoczątkowana w 2009 roku z inicjatywy Derecka i Beverly Joubert, filmowców, działaczy ruchu na rzeczy ochrony przyrody oraz ambasadorów programu Explorers in Residence. Jej głównym celem jest powstrzymanie wymierania wielkich kotów na wolności. Działalność ta polega głównie na ocenie stanu zagrożenia, lokalnej ochronie oraz edukacji, jak również globalnej kampanii uświadamiającej społeczeństwo.

NASZE PODEJŚCIE

Inicjatywa ta zakłada 3-letni program zapobiegania wymieraniu wielkich kotów.

OCENA

Szacujemy ilość oraz sporządzamy mapę obecnej populacji wielkich kotów na świecie i analizujemy skuteczność wdrożonych środków w celu ich ochrony. Wiedza ta pomaga nam w kierowaniu konceptami ochrony, które sponsorujemy.

Inicjatywa Wielkie Koty dedykowana jest ochronie krytycznie zagrożonych wielkich kotów oraz ich siedlisk. Do dziś, program przyznał ponad 100 dotacji w 27 krajach, zarówno dla naukowców jak i działaczy na rzecz ochrony przyrody, którzy ratują wymierające gatunki.

OCHRONA

Akcja Wielkie Koty wspiera projekty stworzone i realizowane przez ludzi zamieszkujących na tym samym obszarze, co chronione przez nas zwierzęta. Pracujemy w rejonach świata, gdzie człowiek i dzika przyroda ze sobą koegzystują, co pozwala im rozwijać poczucia zgodnego współistnienia zwierząt i lokalnej społeczności.

KOMUNIKACJA

Wspólnie z Nat Geo Wild, program ten edukuje ludzi na całym świecie poprzez wielokrotnie nagradzaną kampanię informacyjną o nazwie ‘Cause an Uproar’. Polega ona na zachęcaniu społeczeństwa do pomocy, poprzez darmowe systemy edukacyjne oraz programy tematyczne na kanale Nat Geo Wild.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE...?

 • Populacja lwa afrykańskiego
  zmniejszyła się aż o

  90%

  w ciągu ostanich
  75 lat

 • Gepardy zniknęły
  z ponad

  75%

  terenów na których
  występowały w przeszłości

 • Liczba tygrysów żyjących
  na wolności wynosi
  obecnie mniej niż

  4000